برگه قوانین و مقررات

عضویت در سایت رایگان است. در این مرحله با وارد کردن اطلاعات لازم مانند نام و نام خانوادگی، رمز عبور و آدرس پست الکترونیکی، لینک تأیید عضویت به ایمیل آنان ارسال می شود که کاربران با کلیک نمودن آن مراحل عضویت را تأیید می کنند.